Provocatie of racisme? RTL geeft zijn visie

In een vorig bericht (Provocatie of racisme) heb ik een incident beschreven waarbij een moslima van 16 aan de kust door een veertigjarige man geweld werd aangedaan. Ondertussen heeft de politie meerdere processen Verbaal opgesteld en weerhoudt niet “islamophobie” als drijfveer.
 
Maar RTL info gebruikt dit incident weer eens om de moslims als slachtoffer voor te stellen. Daarbij heeft ze de mening van UNIA co-directeur Patrick Charlier gevraagd, die meteen verklaarde dat het aantal gelijkaardige incidenten in ons land groeit. Hoewel dit incident al een paar dagen oud en het niet duidelijk is wie wat heeft gedaan, maakt RTL van de gelegenheid gebruik om met dit verhaal zijn pro-islamcampagne voort te zetten, en daarmee de eigen bevolking te vernederen. Conclusies trekken voordat het onderzoek afgesloten is, getuigt van ongezonde en onbetrouwbare journalistiek. Maar de boodschap is verstuurd, en het resultaat van het onderzoek speelt geen rol meer. Het gif is het menselijk organisme al binnengedrongen.

Geweld-aan-een-moslim-dag 3 april.

Volgens RTL Info kregen gisteren in Engeland een aantal personen een anonieme brief waarin gevraagd wordt om op 3 april een gewelddaad te plegen op een persoon behorende tot de moslimgemeenschap. De inhoud van deze brief is via de sociale media in België terechtgekomen en een aantal personen hebben bij RTL de oranjeknop gedrukt. ALARM. Moslims het slachtoffer van geweld? RTL neemt het probleem ernstig, terwijl de BE politie de zaak passief volgt. In Engeland wordt de zaak wel ernstig genomen. RTL waarschuwt dat aansporing tot geweld wettelijk strafbaar is. Dat is de inhoud van het bericht waarmee RTL zijn 19 uur journaal opent .
Dit bericht stemt me tot nadenken. Het melden van een dergelijk feit zou niet zo speciaal zijn, als RTL (en andere nieuwszenders) ook meldingen zouden doen over de talloze uitspraken van geweld door moslims aan de Westerse bevolking gericht. In Engeland komen voortdurend moslims voor de camera met uitspraken die een normale mens kippenvel moeten bezorgen. Maar tot nu toe heb ik deze berichten op geen enkele Belgische zender gezien. Maar in dit geval, ook al is België helemaal niet betroffen, blaast RTL het bericht op als een “Breaking News melding”. Bovendien heb ik noch in Engelse kranten, noch Nederlandstalige kranten daar een melding over gelezen. Wat mijn mijn groeiende overtuiging bevestigt dat RTL werkelijk een moslim-promotiecampagne aan het voeren is waarbij niet alleen positieve moslimdaden in beeld worden gebrach, maar ook de gewelddaden van blanken, westerlingen tegen de moslimgemeenschap. De uitvoerige berichtgeving over de Palestijnse slachtoffers in de Gaza, het teruggeven van gevonden geld door een allochtoonse jongen, en het overmeesteren van een overvaller door een asielzoeker, zijn daar sprekende voorbeelden van. Het is erg dat onze nationale zenders zich zo verlagen tot eenzijdige berichtgeving, wat in tegenspraak is met de journalistieke basisprincipes.