Vrije Opinie en meningsuiting

Welkom bij “Vrije Opinie”.

De nadruk leg ik op het woordje “Vrij”, dus elke mening is welkom, op voorwaarde dat deze mening niet in strijd is met de wettelijke bepalingen over racisme en aanstichting tot geweld. Met “Vrije opinie” bedoel ik de “Vrije mening” over onderwerpen zoals politiek, religie, maatschappij, politici in de uitvoering van hun ambt.

Met “Vrij” bedoel ik zeker niet “beledigingen”, “vulgair taalgebruik”, “racistische propaganda”. Men kan ook zijn mening op een beschaafde manier uitdrukken en daar bereikt men beduidend meer mee dan met agressief taalgebruik. Deze blog zie ik eerder als een informatiebron voor onwetenden, dus met controleerbare informatie. Geen propaganda of electorale onzin. Ik probeer elke gebeurtenis, elke situatie zo objectief mogelijke te behandelen. Een utopie? De toekomst zal dat uitwijzen. Iedereen die deze regels respecteert, is welkom. Posts in overtreding met bovenstaande regels zal ik meteen verwijderen.

Henri patrik

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *